O nás

Základným poslaním Združenia ATV off road Slovakia je spájať štvorkolkárov, milovníkov motoristického športu, ale aj celé štvorkolkárske tímy zo Slovenska, za účelom spoznať nových ľudí s rovnakou vášňou k štvorkolkám a priblížiť tento šport širokej verejnosti. Zúčastňujeme sa rôznych stretnutí a súťaží v rámci celého Slovenska, ale aj v zahraničí a tak isto podporujeme tieto akcie, ako aj niektorých výborných jazdcov.

Skupina ATV off road Slovakia vznikla v júli 2013.
Od vtedy si prešla rôznymi etapami. Vo svojich začiatkoch ešte neboli štvorkolky tak rozšírené a populárne, ako dnes a oficiálne akcie pre tento druh zábavy sa dali spočítať na prstoch jednej ruky. No tak ako sa menila doba, zmenila sa aj skupina. Chceli sme organizovať akcie a stále viac lepších akcií. V tom čase sa nám to podarilo a získavali sme nové priateľstvá a spoznávali nové tímy nielen zo Slovenska, ale aj zo zahraničia.
Po stúpajúcich nárokoch a veľkom rozšírení štvorkoliek sme v júli 2018 založili občianske združenie.
Našim cieľom je naďalej sa snažiť usporadúvať akcie pre štvorkolkárov, pomáhať pri ich organizovaní, nadväzovať nové priateľstvá a pomáhať začínajúcim, ale aj tým už „starým, dobrým“jazdcom.

Zakladajúci členovia

Jarko
Minich

ATV off road Slovakia

Zakladateľ skupiny a predseda
občianskeho združenia

Miška
Černáková

ATV off road Slovakia

Zakladajúci člen
občianskeho združenia

Ivko
Černák

ATV off road Slovakia

Zakladajúci člen
občianskeho združenia