Pomôžte občianskemu združeniu ATV off road Slovakia v dosiahnutí našich cieľov a aktivít.

Ď A K U J E M E !

1. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane.
2. Z potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane.
3. Vyplnte tlačivo.
4. Doručte daňové priznanie na daňový úrad ​do 30.06.2020​ , prípadne v predĺženej lehote a zaplaťte daň za rok 2019.

Údaje potrebné na poukázanie 2 % nášmu Občianskemu združeniu:

Obchodné meno/názov: ATV off road Slovakia o.z.
Právna forma: Občianske združenie
Adresa/sídlo: A. Stodolu 160/8 , 97101 Prievidza
IČO 51852195 zarovnáva sa na tlačive sprava

Ďakujeme.